ทุนวิจัย

ทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ วช. ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2558   เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับทุนวิจัย
 

จรรยาบรรณนักวิจัย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการ Researchers Links ของ บริติส เคานชิล ประเทศไทย  สามารถดาวน์โหลดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาแลัวิจัย ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย สามารถรับข้อเสนอโครงการได้ที่
http://academic.trf.or.th ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย.-14 ส.ค. 58

 

 

 

   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศเปิดรับข้อเสนอทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมทางสังคม เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ หรือนักวิจัย หรือนักวิชาการปฏิบัติหน้าที่การสอน ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยนวัตกรรมทางสังคม ที่ตอบสนองโจทย์การเปลี่ยนแปลงของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และ สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยที่มีฐานอยู่บนหลักวิชาการทางสังคม หรือวิทยาศาสตร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2558

   
   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดำเนินการวิจัย ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2558