DnnForge - NewsArticles

22

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาช่วยงาน

โครงการวิจัยและบริการวิชาการ

เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตจากวิกฤตโควิท-19

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-31 พ.ค.63

https://forms.gle/admcKizxuifk464h8

ลักษณะงาน : สามารถทำที่บ้าน ชี้แจงภาระงานผ่าน

email และประชุมออนไลน์

อัตราค่าตอบแทน : ตามตกลง

Actions: E-mail | Permalink |