DnnForge - NewsArticles

Entries for December 2017

19
เชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของสำหรับ น้อง ๆในพื้นที่ห่างไกล จังหวัดสระแก้วเช่น อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา หนังสือสำหรับเยาวชน ตุ๊กตา ของเล่น ขนม ของใช้ในชี...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
18
ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เวลา 13.00 น. วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ณ ห้อง 6-201 อาคาร 6...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
18
ร่วมแบ่งปันการเรียนรู้ สู่น้อง ๆ ในพื้นที่ห่างไกลเชิญชวนนิสิต ร่วมจัดกิจกรรมสะเต็มหรรษา ให้แก่น้อง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วในวันที่ 17 – 21 มกราคม 25...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |